Na policah trgovin naj bo najprej slovenska hrana!

Na naši kmetiji smo razpravljali o prihodnosti kmetijstva, saj se je pri nas zgodila seja Sveta pomurske razvojne regije.

Svet pomurske razvojne regije sestavlja 27 županov Pomurja, ki so se na seji na naši kmetiji med drugim pogovarjali tudi o viziji razvoja pomurskega kmetijstva.

Direktor Kmetijsko gozdarskega zavoda je namreč postregel s podatkom, da se je število kmetij v Pomurju od leta 2005 pa do do danes zmanjšalo za več kot 3 500 kmetij.

Ključne težave kmetov so – po mnenjih strokovnjakov – razdrobljene parcele in lastniška struktura, prenehanje delovanja malih kmetij, slaba organizacijska povezava kmetov in pa to, da imajo slabo razvito trženje.

Tudi trendi kažejo na še nadaljne zmanjševanje števila kmetij, zato bi morali – tako strokovnjaki – več pozornosti namenjati mladim prevzemnikom, manjše kmetije pa bi morale svojo dejavnost dopolnjevati z dopolnilnimi dejavnostmi.

Sam sem v svoji predstavitvi povedal predvsem, kaj kot kmetje pogrešamo – in sicer:

  • na trgovskih policah je premalo lokalne hrane; na policah trgovin bi morala biti najprej slovenska hrana in potem uvožena, trenutno je žal obratno.
  • Pogrešamo več naročil lokalne in ekološke hrane v javnih zavodih; država bi morala bolj podpreti oskrbo javnih zavodov z lokalno hrano.
  • Želimo si manj birokracije na kmetiji, saj preveč časa porabimo za to, zmanjka pa časa za pridelavo.
  • Pogrešamo enostavnejše razpisne pogoje in pravične razpise za vse kmetije, saj je vse preveč tekmovanja s točkami pri razpisih in kmetije, ki nimamo območja z omejenimi možnostmi, gorskega ali vodovarstvenega območja, težko uspemo na razpisih.
  • Pri dopolnilni dejavnosti na kmetiji si želimo manj dokumentacije.
  • Želimo si večjo podporo pri prodaji in promociji ekološke hrane ter
  • manjše stroške za analize in vzorčenje izdelkov – mi za to plačamo tudi do 1000€ na leto.
  •  Prav bi prišlo tudi več pravilno usmerjene podpore s strani države pri razvoju slovenskega kmetijstva.

Župani so bili mnenja, da je potrebno prizadevanja za pridelavo zdrave hrane podpreti in se zavzeti za ukrepe kmetijske politike, ki bodo mlade zadržale na podeželju.