VIDEO PREDSTAVITEV KMETIJE

Kdo smo?

Zgodovina Kmetije Paldauf sega daleč v leto 1875, ko sta stric in teta od dedka Janka začela kmetovati s 15 hektarji obdelovalne zemlje, kar je takrat predstavljalo eno izmed večjih kmetij. Ker nista imela otrok, je leta 1947 kmetijo prevzel dedek Janko in tako nadaljeval tradicijo kmetovanja skupaj z babico Terezijo.

Leta 1986 je kmetijo prevzel oče Jože z mamo Verico. Nadaljevala sta z uspešnim kmetovanjem poljedelstva, govedoreje in prašičereje vse do danes…

V 2011 sem kmetijo prevzel jaz, sin Igor, in nadaljujem dolgoletno tradicijo kmetije.

Tako danes na Ekološki kmetiji živimo kot šestčlanska razširjena družina tri generacije: oče Jože, mama Verica, sin Igor, žena Jasmina in najmlajša člana družine Evina in Nel. Obdelujemo 30 hektarjev njivskih površin in smo s celotno kmetijo v ekološkem kmetovanju. Za ekološko kmetovanje smo se odločili predvsem zato, ker želimo naravi in sebi najboljše, pridelati želimo kar se da zdravo hrano. Naša želja je, da pridelke, ki jih pridelamo na njivah, tudi predelamo v hrano oz. jih porabimo za živali na naši kmetiji.

Na kmetiji imamo prosto rejo prašičev slovenske avtohtone pasme in kokoši nesnice.

Leta 2020 smo prejeli certifikat BIO in naziv Ekološka kmetija Paldauf.

Nudimo storitve

  • mletje žit z mlinom na kamen
  • hladno stiskanje semen z stiskalnico
  • luščenje pire in sončnic, čiščenje semen, strojne usluge…

Spoznajte nas

Igor Paldauf

Jože Paldauf

Verica Paldauf

Jasmina Paldauf

Družina Paldauf