Fotoutrinki s podelitve naziva Inovativni mladi kmet 2019